Online Language Exchange

Online Language Exchange

Language Exchange is an international hang out, kung saan pwede tayong mag-practice ng iba’t ibang languages, at i-share din ang iyong native language.

Marami kaming mga fun games and activities kung saan ginagamit ang English, Tagalog at Japanese, para matuto ng grammar at makapag-practice ng conversation skills through different weekly topics, na pwede magamit sa pang-araw-araw.

FIND OUT MORE