Lifehouse International Church, Grow Course logo, white

May plano ang Panginoon
para sa iyo!

Sa pamamagitan ng Lifehouse Grow Course, ang aming hangarin ay matuklasan mo ang plano ng Panginoon para sa iyo, linangin ang iyong layunin at abilidad na mabuhay ng lubos ayon sa buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Samakatuwid, hinihikayat namin na ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng pagbabago - hindi lamang sa sarili mo ngunit sa buhay rin ng mga tao na nakapaligid sa iyo.

Ikalawang hakbang
Magkaroon ng koneksyon sa ibang tao

Step One

Pangatlong hakbang
Magkaroon ng koneksyon sa Simbahan

Step Two

Ika-apat na hakbang
Magkaroon ng koneksyon
sa iyong layunin

Step Three

Unang Hakbang
Magkaroon ng koneksyon sa Panginoon

Step Four

NAUMPISAHAN MO NA BA ANG GROW COURSE?

IPAG-PATULOY DITO

NATAPOS MO NA BA ANG GROW COURSE?

Tumuloy sa sunod na hakbang

CONNECT GROUPS
 

Thank you for starting the Grow Course.

We are looking forward to meeting you at Church on Sunday. Please stop by the Next Steps area to pick up your Grow Course Booklet and start the video course. If you have any questions please let us know at Next Steps.

GROW COURSE PAGE
 
 

(ADMIN) BOOKLET PICKUP

     
    Lifehouse International Church, Grow Course logo, white