Grow Course Logo
Grow Course Logo

 

PAG-ASSES NG IYONG MOTIVATIONAL GIFTS

 

 

Paano simulan ang Assessment ng Iyong Motivational Gifts
Tumugon sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pag-pili ng numer na pinaka-akma sa iyo:

  1. Hindi
  2. Bihirang bihira
  3. Minsan
  4. Madalas
  5. Palagi

Tuklasin mo ang tatlong pinaka-mataas na gifts at isagot ito sa iyong Dream Team Application.

  1. Ikinagagalak kong mag-turo galing sa Bibliya.
  12345

  2. Masasabi ko kung hindi tapat ang isang tao.
  12345

  3. Ang magbigay lakas ng loob sa iba ay prayoridad ko sa buhay.
  12345

  4. Ikininagagalak kong mag-simula ng mga bagong bagay.
  12345

  5. Ang magmalasakit sa mga nasasaktan ay isa sa mga prayoridad ko sa buhay.
  12345

  6. Ikinagagalak kong mag-silbi sa likod ng entablado.
  12345

  7. Humahanap ako ng paraan upang mag-bigay ng higit pa sa aking ikapu.
  12345

  8. Nagtatalaga ako ng mga responsibilidad sa iba upang makumpleto ang mga gawain.
  12345

  9. ikinagagalak ko na may makasama o kasama sa panahon ng paghihirap o kahirapan
  12345

  10. Natutuwa ako na gawin ang maliliit na bagay.
  12345

  11. Magbigay lakas ng loob sa iba.
  12345

  12. Kaya kong tukuyin ang isang isyu o problema bago pa man makita ng iba.
  12345

  13. Nasisiyahan o natutuwa ako mag-aral.
  12345

  14. Nakikita ko na ang pagpaparami ng pera ay isang oportunidad upang mas makabigay.
  12345

  15. Ikinagagalak ko na gawin maging simple ang mga komplikadong impormasyon upang matulungan ang iba na maunawaan ito.
  12345

  16. Ikinagagalak ko ang makipag-ugnay, tumulong, at makiramay sa iba.
  12345

  17. Ikinagagalak ko na suportahan ang mga organisasyong tumutulong sa mga nangangailangan.
  12345

  18. Tiyak ako sa pag-papapahayag ng aking isipan at pakiramdam.
  12345

  19. Ako ay nag-aalok ng tulong na may pakinabang at praktikal na pamamaraan.
  12345

  20. Ikinagagalak ko gumawa ng sistema at istraktura upang magamit ng iba.
  12345

  21. Ako ay napupuno ng sigla tuwing nakakatulong ko ang iba na mahanap ang kanilang layunin sa buhay.
  12345

  22. Mahilig akong gumawa ng mga study outlines.
  12345

  23. Sumasakit ang puso ko tuwing nakakakita ako ng mga nasasaktan.
  12345

  24. Nakakakuha ako ng saya tuwing nakakagawa ako ng malaking desisyon.
  12345

  25. Ikinatutuwa kong magbigay saya sa buhay ng ibang tao.
  12345

  26. Ang makatulong sa iba ay isa sa aking pinakamalaking nagawa.
  12345

  27. Hilig ko ang suriin ang lahat ng bagay.
  12345

  28. Napapansin o nararamdaman ko kapag hindi mainam o mabuti pang-emosyonal ang sitwasyon.
  12345

  EMAIL

   

   

  RESULTA NG MOTIVATIONAL GIFTS

   

   

  Alamin ang tatlong pinakamataas na porsiyento at ilagay ito sa iyong Dream Team Application.

  PAGSASALITA NG PAHAYAG MULA SA DIYOS

  PAGLILINGKOD

  PAGTUTURO

  PAGPAPALAKAS NG LOOB

  PAGBIBIGAY

  PAMUMUNO

  PAGTULONG SA NANGANGAILANGAN

  BUMALIK SA IKA-APAT NA HAKBANG TAPUSIN ANG GROW COURSE